Stravovací návyky klientů

Každý klient, který  vstoupí do výživové poradny si je vědom toho, že je něco v nepořádku. Jeho vlastní tělo ho donutilo přemýšlet – necítím se dobře, jsem unavený, obézní a přitom tak málo jím, kde je problém? Ne vždy je to tedy pouze obezita, ale také častá únava, hyperaktivita dětí nebo dokonce podvýživa, která donutí člověka navštívit výživové poradenství.  Nutno říci, že obezita v naprostých případech převládá, a to už od útlého dětství.

Dnešní hektická doba nutí konzumní společnost sahat po různých polotovarech a hotových pokrmech, které obsahují spoustu konzervantů a aditiv. Ušetří nám to sice nějaký čas, ale našemu tělu to nedodá potřebné živiny, které potřebuje me  a to má také vliv na naši výkonnost, nervovou soustavu a celkovou spokojenost. Problém je také ve výběru a kvalitě potravin. Skladba jídelníčku je velice špatná, poměrně pravidelně chybí dostatek ovoce a zeleniny.  Našim dětem často dáváme místo plnohodnotně výživné svačiny peníze, za které si děti ve většině případů koupí sladkosti nebo jiné hlouposti. Pokud by byla dostatečná edukace rodičů, děti by měly vytvořeny správné stravovací návyky a nebyla by taková nadměrná obezita nejen našeho národa.  Je smutné, že až obezita, nemoc nebo únava nás donutí přemýšlet o našich stravovacích návycích.

Už Hypokrates řekl před mnoha lety : ,,Nechť je jídlo vašim lékem a lék vašim jídlem.’’

Převod zdravého životního stylu provádím ve 3 základních krocích:

  1. Vstupní rozhovor a diagnostika klienta výživového poradenství

V prvé řadě s každým klientem, který vstoupí do poradny, provádím vstupní rozhovor, abych zjistila jeho stravovací návyky, denní režim, sportovní aktivity, popřípadě zdravotní zatížení a jeho celkový stav. První návštěvu nechávám mluvit spíše klienta, abych ho lépe poznala a dokázala ho správně motivovat a nastavit stravovací systém dle jeho možností. Vše si značím do klientské karty.

V rámci první návštěvy provádím diagnostiku těla na přístroji InBody 230, abych zjistila, z čeho se tělo skládá. Je to jedno z nejlepších a nejpřesnějších měření složení lidského těla dostupných v našich podmínkách.

Výsledky základní analýzy:

  • tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha,
  • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR),
  • doporučení minimální kalorické potřeby (BMR- bazální metabolismus),
  • hodnocení tukové a svalové tkáně,
  • měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť,
  • energetický výdej při pohybových aktivitách.

Analýza slouží k nastavení energetického jídelního systému a také k porovnávání výsledků zjištěných pří následujících kontrolních návštěv výživové poradny.

  1. Posuzování stávajících stravovacích návyků a nastavení nového jídelního systému.

Při první návštěvě dostane klient také za úkol sepsat svůj jídelníček, a to nejméně v týdenním časovém intervalu. Při následném setkání posuzuji a rozebírám, jakých chyb se ve svých stravovacích návycích klient dopouští, aby pochopil, proč se dopracoval k danému problému, který ho trápí.

Začínám nastavovat nový individuální stravovací systém dle možností a schopnosti klienta. Dostává nové návrhy jídelního stravování včetně nastavení vhodného pitného režimu. Poznává zdravé potraviny, o kterých doposud netušil nebo nepoužívá, a učí se nové recepty.

  1. Pokračování převodu zdravého životního stylu:

Další zhruba 3 návštěvy probíhá další edukace zdravých potravin, nové recepty a energetické hodnoty potravin. Rozebíráme, co se mu podařilo a naopak co musí ještě napravit. Nikdy neopomenu připomenout klientovi důležitost pohybové aktivity, která je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Společně nastavíme vhodný rekreační sport.

Každá práce s novým klientem je velice individuální. Výsledkem vzájemné spolupráce je zlepšení stavu klienta, ať už fyzického či psychického, kdy klient dojde k poznání, že by se ke svým předešlým stravovacím návykům již nevrátil, neboť se nyní ve svém: ,,novém těle’’ cítí lépe.

Každý člověk je sám zodpovědný za své zdraví!